Premia termomodernizacyjna

Premia Termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna adresowana jest do inwestorów, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację. Państwo udziela właścicielom i zarządcą budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej, a także lokalnym sieciom ciepłowniczym, wsparcia finansowego zwanego premią termomodernizacyjną. Sposób i cel powstania premii termomodernizacyjnej Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), natomiast podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia […]

Premia Termomodernizacyjna Read More »