AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW i LOKALI

Planujesz zmniejszyć koszty na ogrzewanie i klimatyzację budynku lub chcesz zdobyć dotację na termomodernizację budynku? Wykonamy dla Ciebie profesjonalny audyt energetyczny. Wszystkie nasze dotychczasowe audyty były pozytywnie weryfikowane. Pierwszy audyt energetyczny wykonaliśmy już w 2001 r.  Audyty energetyczne.

Zwykle inwestor ma ogromne trudności z wyborem optymalnych rozwiązań, a zainwestowane przez niego środki mogą nie dać spodziewanych rezultatów.  Jednostki przyznające dotacje oraz pożyczki i wymagają przedłożenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny jest zatem niezbędnym warunkiem ich przyznania. Jest to obszerny dokument (około 150 – 600 stron) zawierający dokładną analizę stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania oraz sfinansowania usprawnień. Inwestor z audytu dowie się jakie prace warto przeprowadzić by zmniejszyć koszty eksploatacyjne budynku. Dowie się również jakie materiały i ich grubość należy zastosować by czas zwrotu z inwestycji był najkrótszy. Dobrze zaplanowana inwestycja sprawi, że nasze roczne wydatki na ogrzanie budynku znacząco spadną a komfort wzrośnie.  Audyty energetyczne. .

Aby zmniejszyć koszty ogrzewania budynku, należy sporządzić audyt energetyczny.

Anegdota
Anegdota

W audycie energetycznym uwzględnia się wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane ze zużyciem energii. Dokonuje on obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych. Wskazuje także rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również późniejszych oszczędności. Audyt może stać się podstawą do zmiany wielkości mocy zamówionej energii elektrycznej, co przedkłada się na niższe rachunki za prąd. Pozytywnie zweryfikowany audyt stanowi niezbędny załącznik do wniosków o sfinansowanie termomodernizacji w formie bezzwrotnej dotacji. Jego koszt jest kosztem kwalifikowanym i jest refundowany. Oznacza to, że otrzymasz zwrot kosztów za audyt, w chwili przyznania dotacji. Jesteśmy pewni jakości naszych audytów. Zapłata większej części wynagrodzenia, może nastąpić gdy już otrzymasz dotację. Płacisz zatem za efekty a nie obietnice! 

Audyt energetyczny nie jest konieczny przed podjęciem prac termomodernizacyjnych o ile nie starasz się o dotację na ten cel. Firmy wykonujące docieplenia budynków wykonają swoją pracę, za którą wezmą od inwestora pieniądze. Czy wykonają swoją pracę tak, jak należy? W wielu przypadkach zapewne tak. Być może zlikwidowane zostaną wszystkie mostki cieplne, zastosowany będzie odpowiedni styropian, klej, siatka zbrojąca i tynk współgrające ze sobą w ramach jednego systemu, a całość prac zostanie przeprowadzona bez fuszerki. Stanie się tak pod warunkiem, że trafimy na rzetelną firmę wykonawczą. Nie zmieni to jednak zasadniczej kwestii, a mianowicie tego, że działanie bez audytu energetycznego będzie działaniem „po omacku”Termomodernizacja to nie tylko sposób na podwyższenie komfortu użytkowania budynku, ale także obniżenie jego kosztów eksploatacyjnych. Aby inwestycja mogła przynieść spodziewane efekty musi być przeprowadzona w sposób profesjonalny, a bez audytu energetycznego, będzie to bardzo trudne. Audyty energetyczne. Audyty energetyczne.

Konkrecjusz
Konkrecjusz

Audyty energetyczne warto zlecić dobremu specjaliście.

Luzacjusz
Luzacjusz

Procedura audytu energetycznego jest skomplikowana i jeśli audyt ma spełniać swoją rolę, warto go zlecić dobremu specjaliście. Zlecając audyt nierzetelnej osobie ryzykujesz, że zainwestowane pieniądze zostaną utopione w błocie i nigdy nie osiągniesz zamierzonej oszczędności. Nie podejmując jednak żadnych działań sprawiamy, że nasze pieniądze w każdym okresie grzewczym ulatują przez komin. Standardy ocieplania budynków są inne niż kilkanaście lat temu i 10 cm warstwa styropianu to zdecydowanie za mało w dobie rosnących cen energii. Niektóre prace termomodernizacyjne potrafią obniżyć koszt ogrzewania budynku o ponad 80% rocznie! Nawet bez dotacji byłaby to świetna inwestycja – dużo lepsza niż nawet najlepsze konta oszczędnościowe i lokaty w banku. Audyty energetyczne i audyt energetyczny. Audyty energetyczne i audyt energetyczny.

Wielu boi się zlecić wykonanie audytu bo nie wiedzą ile to będzie kosztowało. Tym osobom postanowiliśmy służyć pomocą dokonując za darmo wstępną ocenę opłacalności, gdzie sprawdzimy i doradzimy czy budynek ma potencjał oraz czy warto ubiegać się o dotację. Ponadto jeśli przeraża Cię sama myśl związana z procedurą uzyskiwania środków publicznych, polecimy sprawdzoną firmę. Przygotuje ona wniosek i postara się o bezzwrotną dotację.  Jesteśmy na tyle skuteczni, że możemy również zaproponować uregulowanie większej części płatności za audyt w chwili, gdy inwestor uzyska już informację o przyznaniu dotacji.  Zapraszam do kontaktu z nami.  Audyty energetyczne i audyt energetyczny.

Prezencjusz
Prezencjusz