INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Profesjonalnie zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych przez wykwalifikowanych inżynierów przy użyciu specjalistycznego sprzętu. inwentaryzacje budowlane.

Inwentaryzacja budowlana jest dokumentem, obrazującym rzeczywisty stan danego budynku. Wobec tego polega ona na wykonaniu dokumentacji rysunkowej istniejącego obiektu na podstawie pomiarów z natury. Sporządza się ją w celu:
– odtworzenia  dokumentacji  budynku,  która  uległa zniszczeniu lub zaginęła,
– aktualizacji planów budynków na potrzeby planowanych prac budowlanych,
– przeprowadzenia przekształceń własnościowych (jak choćby ustanowienie odrębnej własności lokali), 
– wyliczenia powierzchni użytkowej, zabudowy i kubatury budynku,
– rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek,),
– zmiany sposobu użytkowania lub adaptacji pomieszczeń i budynków,
– wykonania projektów wykonawczych (rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, rozbiórki itp.),
– przeprowadzenia procesu legalizacji samowoli budowlanej, wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji budowy,
– stworzenia planów budynku w wersji elektronicznej,  co  znacznie  ułatwia  i  przyspiesza  (a  tym  samym  obniża  koszty) wykonywania   wszelkiej   dokumentacji   projektowych.

Jej zawartość jest uzależniona od konkretnych potrzeb inwestora, toteż może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów: 
 • opis techniczny budynku, 
 • rzuty poziome, 
 • przekroje, 
 • widoki elewacji, 
 • fotograficzną dokumentację budynku, 
 • wyrysowane i zwymiarowane detale np. architektoniczne, konstrukcyjne, zdobienia itp., 
 • wyrysowane na rzucie instalacje budynku,
 • wizualizację trójwymiarową,
 • wymiarowanie czy obliczenie powierzchni pomieszczeń.

Inwentaryzacja budowlana inwentaryzacji nierówna, dlatego wycena musi być indywidualna

Luzacjusz
Luzacjusz

Podstawowa inwentaryzacja przez nas opracowywana zawiera rzuty, przekroje, elewacje, opis techniczny i dokumentację fotograficzną. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie. Uwzględniamy bowiem stopień skomplikowania budynku, jego wielkość oraz oczekiwania Inwestora. Na cenę wpływ mają:

 • typ, wielkość i skomplikowanie obiektu

 • zakres inwentaryzacji

 • ilość posiadanych przez inwestora danych dotyczących obiektu

 • czas dojazdu i odległość od inwentaryzowanego budynku

 • dostępność pomieszczeń i stopień ich zabudowania (szafy i inne elementy utrudniające wykonanie pomiaru)

 • pilności zlecenia (prace w trybie przyspieszonym i ekspresowym kosztują więcej).

Formę przekazania uzgadniamy każdorazowo z inwestorem. W związku z powyższym pracowanie może być w formie papierowej i/lub cyfrowej. Formaty rysunków od A4 do A0+. Decydując się na wersję elektroniczną dokumentacji, otrzymujesz od nas za darmo legalne oprogramowanie służące do przeglądania cyfrowych inwentaryzacji budowlanych. inwentaryzacje budowlane.

Stosujemy  nowoczesną technikę  laserową  i  programy  CAD/BIM  do  których  w  czasie   rzeczywistym   przesyłamy  wyniki  z pomiarów, dzięki temu udało się znacząco skrócić czas przygotowania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Pozwala to na natychmiastową pełną kontrolę nad powstającym projektem w rezultacie wyłapania wszelkich odstępstw względem istniejących planów. Wobec tego otrzymują Państwo  pewność, że pomiary wykonane przez nas będą odzwierciedlać rzeczywistą geometrię budynku. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej ustalany jest indywidualnie. Jest to suma czasu potrzebnego  na  pomiar  z  natury  oraz  narysowanie  i  przygotowanie  dokumentacji.  Rozróżniamy  prace  w czasie standardowym, w trybie przyspieszonym i ekspresowym. Naszym klientom proponujemy bonusw postaci do 50% rabatu na uaktualnienia wykonanych wcześniej planów inwentaryzacji budowlanej.

Anegdota
Anegdota

Inwentaryzacje budowlane - różne ich rodzaje

Konkrecjusz
Konkrecjusz

Poszczególne dokumentacje inwentaryzacyjne mogą się miedzy sobą różnić zawartością, gdyż zawartość jak również skalę rysunków, czy zakres detali dostosowuje się do konkretnych celów jakim ona ma służyć. Wyróżniamy:

 • Inwentaryzację poglądową na ogół zawierającą obrys elementów konstrukcji, ogólne dane dotyczące geometrii budynku i poszczególnych kondygnacji, powierzchnię poszczególnych lokali, przekroje, rzuty poziome, widoki elewacji;

 • Inwentaryzację standardową na ogół zawierającą wszystkie dane z inwentaryzacji podstawowej, a dodatkowo: wymiary pomieszczeń oraz słupów i kominów, wymiary otworów okiennych i drzwiowych, wysokości i powierzchnie pomieszczeń, oznaczenie pionów instalacyjnych, belek oraz widocznych podciągów, wymiarowanie klatek schodowych i schodów;

 • szczegółową inwentaryzację na ogół zawierającą wszystkie dane z inwentaryzacji standardowej, a dodatkowo: wymiary wszystkich elementów konstrukcji takich jak wnęki; wysokości poziomów parapetów, korytka odpływowe i kratki z procentowym spadkiem, balustrady i poręcze, odwzorowane detale elewacji budynku itp.

 • Inwentaryzacja z wizualizacją 3D zawierającą dane jednej z ww. inwentaryzacji i dodatkowo wzbogaconą wizualizacją 3D.

Jesteśmy w stanie, w razie potrzeby opracować dokumentację na określone cele. Wykonujemy bowiem inwentaryzacje zgodnie z Ustawą o najmie lokali mieszkalnych, Prawem Lokalowym, Ustawą o podatku od spadków i darowizn czy Ustawą ordynacja podatkowa.

inwentaryzacje budowlane

Nasze inwentaryzacje budowlane wykonują kompetentne osoby

Nasze opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Z kolei pracownicy posiadają doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia budowlane. W związku z powyższym nasze opracowania akceptują instytucje publiczne i Sądy. Posługujemy się profesjonalnym sprzętem mierniczym i fotograficznym, gwarantującym dużą precyzję. Wstępną kalkulacje można otrzymać przysyłając do nas fotografię, skan lub ksero posiadanego planu. Przydadzą się również przykładowe zdjęcia ilustrujące stan obiektu (wnętrza, elewacje) oraz adres budowli. Jakość  usług i zadowolenie klientów ma dla nas ogromne znaczenie. Mogą być  zatem  Państwo  pewni,  że  prace  wykonamy bardzo  profesjonalnie i ustalonym czasie. Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo poważnie.  Zapraszam do kontaktu z nami. .  inwentaryzacje budowlane.

Prezencjusz
Prezencjusz
cennik inwentaryzacji 2024

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwentaryzacji zobacz artykuł: https://www.inwentadom.pl/inwentaryzacja-architektoniczno-budowlana/

Scroll to Top