INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Profesjonalnie zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych przez wykwalifikowanych inżynierów przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Inwentaryzacja budowlana jest dokumentem, obrazującym rzeczywisty stan danego budynku. Polega ona na wykonaniu dokumentacji rysunkowej istniejącego obiektu na podstawie pomiarów z natury. Sporządza się ją w celu:
– odtworzenia  dokumentacji  budynku,  która  uległa zniszczeniu lub zaginęła,
– aktualizacji planów budynków na potrzeby planowanych prac budowlanych,
– przeprowadzenia przekształceń własnościowych (jak choćby ustanowienie odrębnej własności lokali), 
– wyliczenia powierzchni użytkowej, zabudowy i kubatury budynku,
– rozliczenia wykonawcy ze zleconych prac (np. wyliczenie powierzchni ścian, elewacji, ułożonych płytek,),
– zmiany sposobu użytkowania lub adaptacji pomieszczeń i budynków,
– wykonania projektów wykonawczych (rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, rozbiórki itp.),
– przeprowadzenia procesu legalizacji samowoli budowlanej, wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji budowy,
– stworzenia planów budynku w wersji elektronicznej,  co  znacznie  ułatwia  i  przyspiesza  (a  tym  samym  obniża  koszty) wykonywania   wszelkiej   dokumentacji   projektowych.

Jej zawartość jest uzależniona od konkretnych potrzeb inwestora i może zawierać wszystkie lub część z niżej wymienionych elementów: opisu technicznego budynku, rzutów poziomych, przekrojów, widoków elewacji, fotograficznej dokumentacji budynku, wyrysowanych i zwymiarowanych detali np. architektonicznych, konstrukcyjnych, rzeźb itp., wyrysowanych na rzucie instalacji budynku czy wizualizacji trójwymiarowej.

Luzacjusz

Podstawowa inwentaryzacja przez nas opracowywana zawiera rzuty, przekroje, elewacje, opis techniczny i dokumentację fotograficzną. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie uwzględniając stopień skomplikowania budynku, jego wielkość oraz oczekiwania Inwestora. Na cenę wpływ mają:

  • typ, wielkość i skomplikowanie obiektu

  • zakres inwentaryzacji

  • ilość posiadanych przez inwestora danych dotyczących obiektu

  • czas dojazdu i odległość od inwentaryzowanego budynku

  • dostępność pomieszczeń i stopień ich zabudowania (szafy i inne elementy utrudniające wykonanie pomiaru)

  • pilności zlecenia (prace w trybie przyspieszonym i ekspresowym kosztują więcej).

Forma przekazania zostaje uzgodniona każdorazowo z inwestorem. Może być w formie papierowej (wydruki w skali spięte w opisanej teczce) i/lub cyfrowej (wysłane mailem, zapisane na płycie CD/DVD w formacie dwg i pdf). Formaty rysunków od A4 do A0+. Decydując się na wersję elektroniczną dokumentacji, otrzymujesz od nas za darmo legalne oprogramowanie służące do przeglądania cyfrowych inwentaryzacji budowlanych oraz dodatkowo otrzymujesz gratis przeszkolenie w obsłudze tego programu (ok. 1 godziny).

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki laserowej i programom CAD/BIM do których w czasie rzeczywistym przesyłane są wyniki z pomiarów, udało się znacząco skrócić czas przygotowania dokumentacji inwentaryzacyjnej. Pozwala to również na natychmiastową pełną kontrolę nad powstającym projektem, w tym wyłapywanie wszelkich odstępstw względem istniejących planów nie zawsze widocznych gołym okiem. Otrzymują Państwo pewność, że pomiary wykonane przez nas laserowymi przyrządami będą odzwierciedlać rzeczywistą geometrię budynku. Wprowadziliśmy model pracy zdalnej. Gwarantuje to minimalizację kosztów administracyjno – biurowych, co pozwala nam na świadczenie usług przystępnych cenowo oraz gwarantuje elastyczne warunki pracy naszych inżynierów jakie stwarza im praca na komputerze we własnej domowej pracowni. Termin wykonania inwentaryzacji budowlanej ustalany jest indywidualnie. Jest to suma czasu potrzebnego na pomiar z natury oraz narysowanie i przygotowanie dokumentacji. Rozróżniamy prace w czasie standardowym, w trybie przyspieszonym i ekspresowym. Naszym klientom proponujemy bonus w postaci do 50% rabatu na uaktualnienia wykonanych wcześniej planów inwentaryzacji budowlanej.

Anegdota
Konkrecjusz

Poszczególne dokumentacje inwentaryzacyjne mogą się miedzy sobą różnić zawartością, gdyż zawartość jak również skalę rysunków, czy zakres detali dostosowuje się do konkretnych celów jakim ona ma służyć. Wyróżniamy:

  • Inwentaryzację poglądową na ogół zawierającą obrys elementów konstrukcji, ogólne dane dotyczące geometrii budynku i poszczególnych kondygnacji, powierzchnię poszczególnych lokali, przekroje, rzuty poziome, widoki elewacji;

  • Inwentaryzację standardową na ogół zawierającą wszystkie dane z inwentaryzacji podstawowej, a dodatkowo: wymiary pomieszczeń oraz słupów i kominów, wymiary otworów okiennych i drzwiowych, wysokości i powierzchnie pomieszczeń, oznaczenie pionów instalacyjnych, belek oraz widocznych podciągów, wymiarowanie klatek schodowych i schodów;

  • Inwentaryzację szczegółową na ogół zawierającą wszystkie dane z inwentaryzacji standardowej, a dodatkowo: wymiary wszystkich elementów konstrukcji takich jak wnęki; wysokości poziomów parapetów, korytka odpływowe i kratki z procentowym spadkiem, balustrady i poręcze, odwzorowane detale elewacji budynku itp.

  • Inwentaryzacja z wizualizacją 3D zawierającą dane jednej z ww. inwentaryzacji i dodatkowo wzbogaconą wizualizacją 3D.

Jesteśmy w stanie, w razie potrzeby opracować dokumentację, zgodnie z innymi aktami prawnymi dla określonych celów, np.: Ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Prawem Lokalowym, Ustawą o podatku od spadków i darowizn, Ustawą ordynacja podatkowa itp.

Nasze opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną a pracownicy posiadają doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia budowlane, w związku z czym nasze opracowania są akceptowane przez instytucje publiczne i Sądy. Posługujemy się profesjonalnym sprzętem mierniczym (dalmierze laserowe) i fotograficznym, gwarantującym dużą precyzję. Wstępną kalkulacje można otrzymać przysyłając do nas fotografię, skan lub ksero ewentualnie posiadanego planu, przykładowe zdjęcia ilustrujące stan obiektu (wnętrza, elewacje) oraz podając adres i przynajmniej w przybliżeniu sumaryczną powierzchnię budowli. Ceny ustalone z firmą w ramach indywidualnej wyceny, podlegają negocjacji. W związku z tym, że jakość usług i zadowolenie klientów ma dla nas ogromne znaczenie, mogą być Państwo pewni, że prace zostaną wykonane bardzo profesjonalnie, w atrakcyjnej cenie i ustalonym czasie. Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo poważnie.

Prezencjusz