OPINIE TECHNICZNE I EKSPERTYZY BUDOWLANE

Wykonujemy opinie i ekspertyzy budowlane, gdy:
– potrzebne jest zbadanie stanu technicznego budynku,
– planowana jest modernizacja lub zmiana sposobu użytkowania,
– jest to wymagane przy legalizacji samowoli budowlanej,
– nabywca chce uzyskać rzeczowe informacje na temat budynku.

W szczególności specjalizujemy się w sporządzaniu opinii i ekspertyz dotyczących:
– zawilgocenia, mierząc wilgotność metodami nieniszczącymi do głębokości 5 cm w głąb muru specjalistycznym przyrządem,
– jakości wykonania wszelkich robót budowlanych,
– izolacyjności budynku i jakości prac termomodernizacyjnych
– występowaniu mostków termicznych i wad montażu stolarki,
– zgodności wykonania prac budowlanych z projektem oraz warunkami technicznymi,
– przyczyn powstawania usterek,
– zakresu szeroko pojętego budownictwa i prawa budowlanego

Opinie i ekspertyzy budowlane to poważne opracowania, które warto powierzyć odpowiedzialnym ludziom

Luzacjusz
Luzacjusz

Pracowałem w organach nadzoru budowlanego, zatem miałem do czynienia z setkami ekspertyz i opinii technicznych. Niestety wiele z nich było chaotycznych i wyraźnie stronniczych, przez co były bezużyteczne i łatwe do podważenia. My jesteśmy specjalistami, dbającymi o dobro naszych Klientów. Wykonujemy bezstronne opracowania dotyczące stanu technicznego opiniowanych obiektów dlatego, że jesteśmy rzetelną i niezależną firmą.  Nasze opracowania są wysoko cenione i akceptowane przez organy publiczne w tym nadzór budowlany. Przy sporze stron, zawsze stajemy po stronie prawdy. Jednym słowem jesteśmy wiarygodni co znajduje odzwierciedlenie w opiniach klientów. Opinie i ekspertyzy budowlane.

Doskonale rozumiemy, że znalezienie prawdziwego specjalisty z powołaniem może być wyjątkowo trudne. Dlatego też, my nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, co wyraża się w najwyższej jakości usług, jakie świadczymy. Tworzone przez nas opracowania zawierają niezbędne, szczegółowe dane, starannie usystematyzowane. Przygotowywane są adekwatnie do celu jakiemu mają służyć. Z naszych usług korzystają m. in. organy nadzoru budowlanego. Znajomość przepisów i wiedza techniczna, pozwala nam na łatwe porozumienie się z tymi organami w celu szybkiego i pozytywnego zakończenia postępowania. Opinie i ekspertyzy budowlane

Anegdota
Anegdota

Ekspertyza a opinia budowlana

Konkrecjusz
Konkrecjusz

Ekspertyzy techniczne są opracowaniem szerszym niż opinia techniczna. W ekspertyzie określa się aktualny stan techniczny obiektu oraz szuka przyczyn występowania w konstrukcji ewentualnych nieprawidłowości. Jest to swego rodzaju studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. W opracowaniu oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń w zakresie wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji. Postawioną diagnozę uwiarygadniają zatem obiektywne badania, pomiary czy obliczenia, które są weryfikowalne. W związku z powyższym ekspertyza budowlana jest bardziej pracochłonna i droższa od opinii.

Termin i cenę ustalamy każdorazowo z zamawiającym, bowiem zależą one przede wszystkim od stopnia złożoności ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawartości opracowania. Niemniej jednak koszt sporządzonej przez nas opinii technicznej jest niewspółmierne niski w porównaniu do strat jakie mogą wystąpić w przypadku utajonych istotnych wad technicznych. Opinie techniczne  wykonujemy zresztą po szczegółowym  przeanalizowaniu  problemu. W miarę potrzeb sporządzamy dokładną inwentaryzację, załączamy wyniki badań i obliczeń, profesjonalnie opracowaną dokumentację zdjęciową, wnioski oraz zalecenia. Co więcej, oględziny oraz ekspertyzy budowlane wykonują osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zachęcam do kontaktu z nami. Opinie i ekspertyzy budowlane.

Prezencjusz
Prezencjusz
Scroll to Top