OPINIE TECHNICZNE I EKSPERTYZY BUDOWLANE

Wykonujemy opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane, gdy:
– potrzebne jest zbadanie stanu technicznego budynku,
– planowana jest modernizacja lub zmiana sposobu użytkowania,
– jest to wymagane przy legalizacji samowoli budowlanej,
– nabywca chce uzyskać rzeczowe informacje na temat budynku.

W szczególności specjalizujemy się w sporządzaniu opinii i ekspertyz dotyczących:
– zawilgocenia, mierząc wilgotność metodami nieniszczącymi do głębokości 5cm wgłąb muru specjalistycznym przyrządem,
– jakości wykonania wszelkich robót budowlanych,
– technologii wykonywanych prac i ich jakości,
– izolacyjności budynku i jakości prac termomodernizacyjnych
– występowaniu mostków termicznych i wad montażu stolarki,
– zgodności wykonania prac budowlanych z projektem oraz warunkami technicznymi,
– zgodności projektu budowlanego z przepisami budowlanymi,
– przyczyn powstawania usterek,
– zakresu szeroko pojętego budownictwa i prawa budowlanego.

Luzacjusz

Pracując w organach nadzoru budowlanego miałem do czynienia z setkami ekspertyz i opinii. Niestety wiele z nich było chaotycznych i wyraźnie stronniczych, przez co były bezużyteczne i szybko podważane. Jesteśmy specjalistami, dbającymi o dobro naszych Klientów. Wykonujemy bezstronne opracowania dotyczące stanu technicznego opiniowanych obiektów dlatego, że jesteśmy rzetelną, niezależną firmą i kierujemy się uczciwością a zawód inżyniera budownictwa jest zawodem zaufania publicznego. Nie dokonujemy wpisów pod naciskiem stron lecz solidnie dokonujemy oceny rzeczywistego stanu i podajemy faktyczne przyczyny powstania usterek. Nasze opracowania są wysoko cenione i akceptowane przez organy publiczne w tym organy nadzoru budowlanego. Przy sporze stron, zawsze stajemy po stronie prawdy. Nasze podejście sprawia, że jesteśmy wiarygodni a klient nie jest narażony na koszty kolejnych kontrekspertyz.

W każdej dziedzinie trudno o dobrego specjalistę a my ciągle dążymy do doskonałości co przejawia się w jakości świadczonych przez nas usług. Tworzone przez nas opracowania zawierają wszelkie niezbędne, szczegółowe dane, starannie usystematyzowane i przygotowane są adekwatnie do celu jakiemu mają służyć. Z naszych usług korzystają m. in. organy nadzoru budowlanego a doskonała znajomość przepisów i wiedza techniczna, pozwala nam na łatwe porozumienie się z tymi organami w celu szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania prowadzonego w stosunku do naszych klientów. W razie potrzeby korzystamy z pomocy zaprzyjaźnionych specjalistów najwyższej klasy, którzy podzielają wartości, którymi kieruje się nasza firma.

Anegdota
Konkrecjusz

Ekspertyzy techniczne są opracowaniem szerszym niż opinia techniczna. W ekspertyzie określa się aktualny stan techniczny obiektu oraz szuka przyczyn występowania w konstrukcji ewentualnych nieprawidłowości. Jest to swego rodzaju studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. W opracowaniu oprócz zaangażowania intuicji i doświadczenia eksperta występują elementy obiektywnych badań materiałów, pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji i koniecznych obliczeń w zakresie wytrzymałości jego fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji. Postawiona diagnoza jest w ten sposób uwiarygodniona obiektywnymi badaniami, pomiarami czy obliczeniami, które są sprawdzalne. Oczywiście tak rozumiana ekspertyza jest zwykle droższa od opinii.

Termin i cena opracowania opinii lub ekspertyzy technicznej jest każdorazowo ustalany indywidualnie z zamawiającym i zależy przede wszystkim od stopnia złożoności ocenianego obiektu budowlanego oraz od ustalonego zakresu badań i zawartości samej opinii lub ekspertyzy technicznej. Koszt sporządzonej przez nas opinii technicznej jest niewspółmierne niski w porównaniu do strat jakie mogą wystąpić w przypadku utajonych istotnych wad technicznych obiektu budowlanego. Opinie techniczne wykonujemy po szczegółowym przeanalizowaniu problemu. W miarę potrzeb sporządzamy dokładną inwentaryzację, załączamy wyniki badań i obliczeń, profesjonalnie opracowaną dokumentację zdjęciową, wnioski oraz zalecenia. Oględziny oraz opinie techniczne lub ekspertyzy budowlane wykonują osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W prostszych przypadkach w ramach oceny czy ekspertyzy budowlanej wykonamy projekt wykonawczy prac koniecznych, tak by inwestor nie ponosił dodatkowych kosztów i mógł szybko wykonać niezbędne prace.

Prezencjusz
Show Buttons
Hide Buttons