ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI

Sporządzimy świadectwo charakterystyki energetycznej na potrzeby m.in. sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Zgodnie z prawem właściciel lub zarządca budynku powinien zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku budynków i lokali wynajmowanych oraz zbywanych na podstawie umowy sprzedaży.

Konkrecjusz

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej: certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne) to dokument sporządzony przez uprawnionego certyfikatora w którym wyliczono zużycie energii przez budynek. Właściciele nieruchomości otrzymują zapisane w krótkiej formie praktyczne zalecenia dotyczące przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii a w przypadku sprzedaży pozwolą na wiarygodne zaprezentowanie wszystkich walorów budynku lub lokalu oferowanego na sprzedaż, lub wynajem. Kupujący nieruchomość otrzymują rzetelną informację o kosztach eksploatacyjnych budynku, co daje im możliwość obiektywnego porównania budynku z innymi obiektami pod kątem przyszłych wydatków. Trzeba natomiast wiedzieć, że wskaźnik graficzny na tytułowej stronie świadectwa może wprowadzić kupującego w błąd, gdyż nie informuje go o jakości energetycznej budynku. Nasi klienci są zatem instruowani, jak należy interpretować świadectwo oraz na co warto zwrócić uwagę.

Dane zawarte w świadectwie mogą stanowić jeden z ważnych elementów wpływających na decyzję o zakupie nieruchomości. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania oraz zwyczajów użytkowników. Podejmując decyzję o zakupie samochodu, bierzemy pod uwagę jego spalanie, przyspieszenie, koszty serwisu i części zamiennych. W przypadku budynków, nabywcy rzadko zastanawiają się jakie będą koszty jego utrzymania a przecież te zwykle są dużo wyższe niż roczne koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu. Budynki potrafią kolosalnie różnić się pod tym względem między sobą a informacje na temat energochłonności budynku zawarte w certyfikacie pomogą nam podczas zakupu, ponieważ dzięki nim, będziemy mogli oszacować roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania domu – niskie zapotrzebowanie na energię przekłada się na niższe koszty utrzymania.

Luzacjusz
Anegdota

Cechy energetyczne budynku decydują o koszcie eksploatacji i mają istotny wpływ na jakość życia w budynku, dlatego kupujący i najemcy powinni domagać się otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej od właściciela. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży oraz wynajmu i stanowi zabezpieczenie przed nieujawnionymi wadami kupowanego lub wynajmowanego lokalu lub budynku. Jeśli właściciel zwleka z pokazaniem nabywcy świadectwa energetycznego, w naszej głowie powinna zapalić się czerwona lampka. Dzięki certyfikatowi właściciel ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub najmu odpowiedniej do jakości budynku czy lokalu, ale jeśli nie chce przekazać nam certyfikatu, może to oznaczać, że nieruchomość posiada poważną ukrytą wadę, którą stara się przed nami zataić.

Nie jest bez znaczenia z jakiego źródła pochodzi świadectwo charakterystyki energetycznej i kto je wykonał oraz na czyje zlecenie powstało. Nasi specjaliści posiadają nie tylko uprawnienia certyfikatora energetycznego ale również uprawnienia budowlane, które gwarantują wysoki poziom przygotowania do ich sporządzania. Wykonujemy m. in. weryfikacje świadectw charakterystyki energetycznej budynków, tak by klient miał pełny ogląd sytuacji zanim zdecyduje się na wydanie dużej sumy pieniędzy na zakup nieruchomości. Ponadto pomagamy naszym klientom zinterpretować zapisy zawarte w certyfikacie, by wiedzieli jakie wartości czego dotyczą i na co zwrócić szczególną uwagę.

Prezencjusz
Show Buttons
Hide Buttons