Efektywność energetyczna budynków: Nowe Kierunki w Dyrektywie EPBD

Zmiany w dyrektywie EPBD

Efektywność energetyczna budynków: Nowe Kierunki w Dyrektywie EPBD

Aktualnie w Unii Europejskiej trwają intensywne debaty na temat przyszłych zmian w Dyrektywie dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków (EPBD), która reguluje efektywność energetyczną budynków. Polska również prowadzi prace nad wdrożeniem tej dyrektywy, w celu określania klas energetycznych budynków. Chociaż ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, chcemy podzielić się z Państwem najnowszymi informacjami w tej kwestii.

Co nowego w Dyrektywie EPBD?

Jednym z kluczowych punktów zmian w Dyrektywie EPBD jest odejście od obowiązkowych standardów remontów na poziomie UE. Zamiast tego, państwa członkowskie będą miały możliwość opracowania Minimalnych Norm Dotyczących Charakterystyki Energetycznej (MEPS) dostosowanych do swoich specyficznych warunków. Będą mogły wybrać odpowiednie segmenty budynków oraz określić zakres prac remontowych, zgodnie ze swoimi własnymi klasami energetycznymi i strategiami remontów. Ta elastyczność ma na celu uwzględnienie zróżnicowania architektury, wieku budynków oraz różnych potrzeb energetycznych w poszczególnych krajach członkowskich UE.

Dlaczego to ważne?

Nowe podejście przewiduje, że aż 55% remontów będzie musiało być przeprowadzonych w budynkach o najniższej efektywności energetycznej. Dodatkowo, ustalono stały procent średnich oszczędności energii pierwotnej, które będą musiały zostać osiągnięte do 2030 i 2035 roku. Te cele mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia rachunków za energię, przyczyniając się do oszczędności, jak i zmniejszenia wpływu na środowisko. Obecnie trwają trójstronne negocjacje, które pozwolą doprecyzować szczegóły i dostosować nowe regulacje do naszych lokalnych potrzeb.

Energetyczna Rewolucja w Dyrektywie EPBD: Nowa Era Efektywności Energetycznej w UE

Unia Europejska zmierza w kierunku przyszłości bezemisyjnej. Jest to krok w stronę rewolucji energetycznej w budownictwie, której celem jest osiągnięcie stanu zeroemisyjnego do 2050 roku. Jednym z kluczowych elementów tej transformacji jest opracowanie krajowych strategii, które określą ścieżkę do tego celu. Jednocześnie, wraz z tą zmianą, odchodzi się od obowiązkowych remontów, zastępując je bardziej elastycznymi podejściami.

Elastyczność i Zdecentralizowane Zarządzanie

Nowa wizja Unii Europejskiej koncentruje się na elastyczności i zdecentralizowanym zarządzaniu. Zamiast narzucać jednolite standardy dla wszystkich w Dyrektywie EPBD, Unia pozwala państwom członkowskim opracować własne strategie termomodernizacji. Unia Europejska złagodziła rygorystyczne wymogi dla budynków o dużej konsumpcji energii, które wymagały osiągnięcia klasy F do 2030 roku i klasy D do 2033 roku. Ta elastyczność umożliwia każdemu państwu dostosowanie strategii efektywności energetycznej do swoich własnych warunków i potrzeb. Unia Europejska zdaje sobie sprawę, że istnieją różnice między państwami członkowskimi, dlatego decentralizacja jest kluczowa dla skutecznego osiągnięcia celów.

Budynki Zeroemisyjne: Rewolucja Energetyczna w Unii Europejskiej od 2030 roku

Oczekujemy na konkretne ramy, które zostaną wprowadzone w nowej Dyrektywie dotyczącej Efektywności Energetycznej Budynków (EPBD). W ostatnich latach głośno jest o rewolucji energetycznej w budownictwie Unii Europejskiej. Kluczowym elementem tej zmiany jest nowa dyrektywa EPBD, która wprowadza standardy dla budynków o zerowej emisji. Ale czym tak naprawdę są te budynki zeroemisyjne i jakie zasady zostaną na nie nałożone?

Czym są budynki zeroemisyjne?

Budynki zeroemisyjne to te, które nie generują bezpośredniej emisji z paliw kopalnych. Budynki zeroemisyjne powinna zasilać energia pochodząca z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), takich jak energia słoneczna czy wiatrowa, często w ramach społeczności energetycznych. Wprowadzenie tego standardu wiąże się z szeroko zakrojoną dekarbonizacją sektora budowlanego.

Standardy i Wyjątki

Na poziomie krajowym ustalone zostaną nowe standardy, zgodnie z kalkulacjami optymalności kosztowej. W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie będą miały pewną elastyczność w dostosowaniu wymagań do swoich warunków. Niemniej jednak, Unia Europejska określi pewne ramy, które muszą być respektowane. Jednym z kluczowych punktów jest obliczanie globalnego potencjału cieplnego (GWP) budynków od 2030 roku. Ma to pomóc w monitorowaniu ich wpływu na środowisko.

Wsparcie dla Remontów: Kto Skorzysta?

W ramach nowej strategii zapisanej w dyrektywie EPBD, dotacje na remonty będą skupiać się przede wszystkim na gospodarstwach domowych. Niemniej jednak dotyczyć będą głównie osób narażonych lub już dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz mieszkańcach budownictwa społecznego. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, gdzie wsparcie trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Wycofanie Kotłów na Paliwa Kopalne

Warto również zauważyć, że UE podjęła decyzję o wycofaniu wsparcia dla kotłów na paliwa kopalne do 2025 roku. To część większej strategii redukcji emisji, która ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Wprowadzenie tych zmian to krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości dla budownictwa w Unii Europejskiej. Śledźcie naszą stronę, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.

W celu zapoznania się z większą ilością ciekawych artykułów zapraszamy na naszego bloga: https://www.inwentadom.pl/blog/

Szczególnie mogą zainteresować Cię następujące artykuły: Pompy ciepła – wszystko co musisz o nich wiedzieć!Ogrzewanie gazowe kondensacyjne oraz Jak zaoszczędzić pieniądze w gospodarstwie domowym.

 

Jeśli szukasz fachowej porady w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji lub chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego lub ekspertyzy budowalnej, zachęcamy do kontaktu z nami: tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl

Scroll to Top