Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne

Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne

W naszym kraju rzadko stosuje się akumulacyjne ogrzewanie elektryczne. Najczęściej stosowanymi grzejnikami elektrycznymi są bowiem grzejniki bezpośrednie, w postaci promiennika podczerwieni. Zapewniają one szybkie ogrzewanie na małych powierzchniach. Z tego artykułu dowiesz się jak działa ogrzewanie elektryczne akumulacyjne, jakie są jego zalety i wady.

Jak działają grzejniki akumulacyjne

Konwencjonalne rozwiązania grzewcze dostarczają energię cieplną do pomieszczenia szybko, podczas gdy akumulacyjne ogrzewanie elektryczne posiada bufor. Składa się z różnych materiałów i powinno magazynować wytworzone ciepło w urządzeniu. W ten sposób można nadal dostarczać ciepło do pomieszczeń, nawet bez zasilania. Można to wykorzystać wówczas, gdy system fotowoltaiczny produkuje nadmiar energii elektrycznej lub gdy korzystamy z tańszej taryfy nocnej. Grzejnik akumulacyjny może przekształcić energię elektryczną w ciepło, a następnie oddawać ją do pomieszczenia w dłuższym okresie czasu. Innym przykładem jest nocne ogrzewanie akumulacyjne. Urządzenie akumuluje ciepło wykorzystując niższą taryfę nocną, by następnie oddać je do pomieszczenia w ciągu dnia.

Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne jako podstawowe źródło ciepła budynku

Stałe grzejniki akumulacyjne można zamontować między innymi na ścianie. Materiał akumulujący ciepło składa się zazwyczaj z szamotu lub kamienia naturalnego. Chociaż elementy mineralne aby się zagrzać i zmagazynować odpowiednią ilość ciepła potrzebują czasu, potrafią za to oddać energię cieplną nawet po wyłączeniu zasilania.

Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne z szamotem

W grzejnikach akumulacyjnych z rdzeniem ogniotrwałym używa się płyt szamotowych jako magazynu ciepła. Niemcy znają te grzejniki przede wszystkim jako nocne grzejniki akumulacyjne i stosują je od lat 50 XX wieku. Z założenia miały wykorzystywać nadmiar nocnej energii elektrycznej, w celu bilansowania produkcji z elektrowni węglowych. Obecnie wytwarzanie energii można lepiej regulować, co spowodowało, że bilansowanie energii przestało być priorytetem. Jeśli niższe taryfy nocne zostaną wycofane (co ma miejsce u naszego zachodniego sąsiada), zalety finansowe tego typu rozwiązań grzewczych znikną. Wówczas ogrzewanie budynków za pomocą grzejnika akumulacyjnego stanie się stosunkowo drogie.

Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne z kamieniem naturalnym

Nowoczesne grzejniki elektryczne są dostępne jako promienniki podczerwieni i promienniki ciepła. Mata grzejna jest w nich zintegrowana z płytą marmurową lub łupkową. Chociaż ich efekt magazynowania nie jest tak dobry jak w przypadku grzejników akumulacyjnych z szamotem, reagują one również szybciej na zmieniające się wymagania temperaturowe. Grzejniki akumulacyjne można łatwo skonfigurować i łatwo podłączyć do gniazdka elektrycznego. Kolejną zaletą jest to, że systemy posiadają walory dekoracyjne.

Systemy mobilne jako ogrzewanie akumulacyjne

Mobilne akumulacyjne grzejniki elektryczne w celu zapewnienia mobilności i niższej wagi, wykorzystują ciecz do magazynowania ciepła. Zwykle jest to woda lub olej.

Grzejnik akumulacyjny napełniany olejem

Grzejniki olejowe mają tę zaletę, że nie występuje tutaj wewnętrzna korozja. Olej działa nie tylko jako środek magazynujący, ale także jako ochrona przed rdzą. Mają jednak tę wadę, że są dostarczane w pełnym stanie napełnienia i nie można ich uzupełnić. Teoretycznie uzupełnienie oleju byłoby możliwe w ramach obsługi serwisowej. Zwykle jednak firmy nie podejmują się tego i zalecają nowy zakup. Może mieć to uzasadnienie ze względu na niskie ceny tego typu grzejników.

Elektryczne grzejniki olejowe są dostarczane jako grzejniki płaskie lub grzejniki żebrowe. Płaskie grzejniki napełnione są niewielką ilością oleju. Posiadają one słabe właściwości akumulacyjne, dlatego czasami zalicza się je do systemów bezpośredniego ogrzewania. Żebrowane grzejniki są podobne do starszych grzejników żeliwnych ze względu na ich wyraźną strukturę żeberkową. Ponieważ są znacznie większe niż grzejniki płaskie, wykorzystywane są tylko do niewielkich pomieszczeń. W przeciwnym razie byłyby zbyt ciężkie.

Grzejnik akumulacyjny napełniany wodą

Za grzejnikami akumulacyjnymi napełnianymi wodą przemawia bezpieczeństwo ekologiczne. Istnieje w nich możliwość napełnienia zarówno wodą jak i glikolem. Grzejniki tego typu dostępne są tylko jako małe grzejniki, w przeciwnym razie byłyby zbyt ciężkie i nieporęczne.

Zalety ogrzewania akumulacyjnego

Elektryczne grzejniki akumulacyjne są tanie w zakupie. Mobilne grzejniki są dostępne w handlu już od 120 zł. Za 300 do 400 zł dostaje się już większe urządzenia, za pomocą których można również ogrzać pomieszczenie. Grzejniki akumulacyjne do montażu ściennego kosztują podobną kwotę, ale wymagają wykwalifikowanego elektryka do wykonania instalacji. Ich zużycie energii jest bardzo wysokie, dlatego zwykle są podłączone do osobnego obwodu. Elektryczne podgrzewacze akumulacyjne są znacznie tańsze w zakupie i instalacji niż zwykły system centralnego ogrzewania. Grzejniki akumulacyjne z zastosowaniem kamienia naturalnego posiadają ponadto walory dekoracyjne.

Bezpieczeństwo

Elektryczne grzejniki akumulacyjne są również bardzo bezpieczne. Właściwie zastosowane nie stanowią zagrożenia pożarowego. To odróżnia je od elektrycznych promienników ciepła, które wymagają dużej bezpiecznej odległości ze względu na czerwony świecący element grzejny. Grzejniki zasilane cieczą nie stanowią zagrożenia w przypadku ich przykrycia. Suszenie mokrych tkanin przez układanie na grzejniku jest zwykle możliwe. Należy jednak zachować ostrożność w przypadku grzejników z rdzeniem mineralnym (szamotowym lub z kamienia), gdyż nocny grzejnik zwykle nie powinien być zakrywany.

Koszty eksploatacji

Podobnie jak w przypadku innych grzejników elektrycznych, ich eksploatacja jest bardzo droga. To sprawia, że ich stosowanie w przypadku źle zaizolowanych budynków jest nieekonomiczne. W przypadku dobrze zaizolowanych budynków wyposażonych we własną dobrze dobraną instalację fotowoltaiczną, akumulacyjne ogrzewanie elektryczne może jednak stanowić ciekawą alternatywę grzewczą. Ich zastosowanie zamiast pomp ciepła pozwala ograniczyć koszty inwestycyjne a pokrycie zapotrzebowania w energię z własnej instalacji fotowoltaicznej sprawi, że będzie to ogrzewanie niemal darmowe. Oczywiście w obliczeniach opłacalności należy uwzględnić odpowiednio dużą instalację PV, zatem zaleca się wykonanie kompleksowego audytu energetycznego.

Na wypadek awarii

Niskie ceny grzejników mobilnych sprawiają, że są to idealne grzejniki awaryjne. W przypadku awarii centralnego ogrzewania elektryczny grzejnik akumulacyjny może zapewniać wystarczający komfort mieszkania.

W domach letniskowych lub altankach Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą być stosowane do utrzymywania takiej temperatury wewnętrznej, by zapobiec zamarzaniu oraz powstawaniu wilgoci w przegrodzie na skutek kondensacji pary wodnej. Wykroplenie pary wodnej w przegrodzie lub na jej powierzchni może bowiem skutkować powstawaniem groźnych grzybów i pleśni w źle wentylowanych obiektach budowlanych. Jeśli jednak zajdzie konieczność długotrwałego lub stałego zastosowania, należy rozważyć bardziej ekonomiczny system grzewczy.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego lub uzyskać fachową poradę w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji, zachęcamy do kontaktu z nami – tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl 

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Zalety i wady ogrzewania akumulacyjnegoOgrzewanie gazowe kondensacyjne oraz Ogrzewanie hybrydowe.

Polecam również inne artykuły z tej serii, które znajdują się w zakładce „Blog”

Baner inwentadom

Strona główna: www.inwentadom.pl

Scroll to Top