Zalety i wady ogrzewania akumulacyjnego

Zalety i wady ogrzewania akumulacyjnego

Zalety i wady ogrzewania akumulacyjnego wynikają z tego, że podgrzewacz akumulacyjny, magazynuje ciepło oraz uwalnia je do pomieszczenia w długim okresie. Zdolność magazynowania a następnie oddawania ciepła gdy jest ono potrzebne, odróżnia je od grzejników elektrycznych, takich jak ogrzewanie bezpośrednie.

Ogrzewanie akumulacyjne i jego rodzaje

„Ogrzewanie magazynowe” czy „ogrzewanie akumulacyjne” to pojęcia, którym podlegają różne systemy. Rozróżniamy przykładowo nocne ogrzewanie akumulacyjne, ogrzewanie powierzchniowe a ponadto ogrzewanie kamieniem naturalnym. Rozróżnienie poszczególnych systemów jest ważne, z uwagi na zalety i wady ogrzewania akumulacyjnego, ponieważ nie wszystkie zalety i wady wszystkich rodzajów ogrzewania akumulacyjnego są takie same. Wymienione wyżej systemy bazują na energii elektrycznej i w niniejszym artykule nimi się zajmiemy. Warto jednak zaznaczyć, że wcześniejsze systemy akumulacyjne bazowały na akumulowaniu ciepła ze spalania paliw stałych. Należały do nich akumulacyjne piece węglowe murowane z cegły szamotowej. Z uwagi na małą wydajność grzewczą, nie będę skupiał się na tego typu rozwiązaniach.

Działanie dwóch typów ogrzewania akumulacyjnego

Podczas gdy nocny grzejnik akumulacyjny zwykle wykorzystuje zjawisko konwekcji – czyli unoszenia się ciepłych mas powietrza – powierzchniowy podgrzewacz akumulacyjny, a także ogrzewanie akumulacyjne za pomocą kamienia naturalnego wykorzystują zjawisko promieniowania cieplnego. Konwekcja sprawia, że powietrze krążąc w pomieszczeniu ogrzewa je i działa jako nośnik ciepła. Z kolei grzejnik akumulacyjny wykorzystujący promieniowanie cieplne działa w sposób podobny do Słońca lub promiennika podczerwieni, bezpośrednio ogrzewając ściany, sufity, podłogi i ludzi w pomieszczeniu.

Nocny grzejnik akumulacyjny

Energia elektryczna w taryfie nocnej podgrzewa rdzeń z szamotu do temperatury kilkuset stopni Celsjusza i uwalnia ciepło w ciągu dnia. W przypadku nocnego ogrzewania akumulacyjnego należy zaplanować wcześniej zapotrzebowanie na ogrzewanie następnego dnia, aby zakumulować ciepło w nocnym ogrzewaczu w wystarczającej ilości. Oszczędność tego typu ogrzewania w porównaniu do bezpośredniego ogrzewania elektrycznego polega na tym, że możemy korzystać z niższej taryfy nocnej. W przypadku gospodarstw domowych będzie to taryfa G12 lub G13. Ta druga (wprowadzona przez Tauron) pozwala na grzanie energią elektryczną w najniższej taryfie w sezonie grzewczym w godzinach od 13:00 do 16:00 oraz od 21:00 do 07:00 i w weekendy.

Zalety i wady powierzchniowego ogrzewania akumulacyjnego

Innym wariantem ogrzewania akumulacyjnego jest powierzchniowe ogrzewanie akumulacyjne na przykład w postaci ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego. Również w tej nagrzewnicy elektrycznej występuje materiał ogniotrwały. Energia elektryczna krążąc w przewodach, nagrzewa je a następnie ciepło to oddawane jest do materiału z którego wykonana jest przegroda. Może to być betonowa posadzka, strop lub ściany murowane z elementów masywnych. Rdzeń ten jest jednak podgrzewany tylko do maksymalnie 100 stopni Celsjusza i uwalnia ciepło z niewielkim opóźnieniem. W ten sposób bufor magazynuje mniej ciepła niż w nocnym ogrzewaczu zasobnikowym. Jest to jednak dobry sposób ogrzewania domu, dla osób mających alergię na kurz.

Ogrzewanie kamieniem naturalnym

Kamień naturalny taki jak np. marmur ma właściwości akumulowania ciepła dzięki swojej dużej gęstości. Właściwość tę wykorzystuje się projektując grzejniki akumulacyjne o atrakcyjnym wyglądzie. Podobnie jak w przypadku ogrzewania powierzchniowego, energia elektryczna przepływająca przez przewód, nagrzewa go. Ciepło to odbiera i akumuluje kamień. Gdy nagrzeje się ona do odpowiedniej temperatury, ciepło zaczyna przekazywać do otoczenia o niższej temperaturze. Podgrzany i niezabezpieczony kamień naturalny może jednak stwarzać ryzyko poparzenia. Z tego powodu temperatura powierzchni ogrzewania kamienia naturalnego nie powinna być zbyt wysoka.

Zalety i wady elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego

Zalety ogrzewania powierzchniowego są wspólne z innymi grzejnikami elektrycznymi, zaliczamy do nich:

  • bezobsługowość i łatwość w regulacji
  • brak niskiej emisji
  • wygoda użytkowania
  • wszechstronność zastosowania
  • brak konieczności budowy kotłowni i kominów dymowych/spalinowych
  • możliwość korzystania z niższej taryfy nocnej lub „darmowej” energii z fotowoltaiki

Choć grzejnik akumulacyjny pozwala dostosować temperaturę do chwilowych potrzeb budynku, jednak ma on zasadniczą wadę. Ze względu na krótkoterminowe magazynowanie ciepła, ogrzewanie akumulacyjne jest zwykle również zasilane prądem, w wyższej taryfie dziennej. Rzecz zmienia się diametralnie jeśli energię elektryczną pozyskujemy z własnej instalacji fotowoltaicznej. Nie jesteśmy wówczas ograniczeni wielkościami taryfy, gdyż korzystamy z własnej niemal „darmowej” energii elektrycznej.

Podsumowanie

Zalety i wady ogrzewania akumulacyjnego są uzależnione od typu i sposobu konkretnego zastosowania. To co dla jednych będzie zaletą (m.in. mała bezwładność systemu) dla innych będzie wadą. Wielu sprzedawców przekonuje do tego, że współczesne budynki są na tyle szczelne, że nie należy inwestować w systemy akumulacyjne. Twierdzą, że grzejnik akumulacyjny oddaje ciepło również wówczas, gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie podniesie się. Mogłoby to doprowadzić do przegrzania budynku. Zapominają jednak, że budynek dobrze zaizolowany to taki, który nie tylko nie wypuszcza ciepła na zewnątrz, ale również nie wpuszcza zbyt wiele ciepła do środka budynku.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego lub uzyskać fachową poradę w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji, zachęcamy do kontaktu z nami – tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl 

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Akumulacyjne ogrzewanie elektryczne; Ogrzewanie gazowe kondensacyjne oraz Ogrzewanie hybrydowe.

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/

Strona główna: www.inwentadom.pl

Scroll to Top