OPŁACALNOŚĆ POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła opłacalność

Pompa ciepła jest opłacalna – w dobrze izolowanych budynkach

Opłacalność pompy ciepła to kwestia dyskusyjna. Stary budynek, w którym temperatura zasilania wynosi często 70 °C i więcej, powinien być najpierw dobrze zaizolowany. Pompa ciepła nie jest opłacalna do starych nieocieplonych budynków. Z kolei pompy ciepła na gaz ziemny są egzotyką na rynku i nie wiadomo jak będą sprawdzały się w praktyce. Wymagają one znacznie mniejszych powierzchni kolektora lub głębokości sondy do osiągnięcia tej samej wydajności. Sprzyja to wykorzystaniu energii geotermalnej – przy założeniu dobrej izolacji termicznej – szczególnie w istniejących budynkach, w których już istnieje połączenie gazowe, ale brakuje wolnej przestrzeni działki.

Czy zazwyczaj istnieje gwarancja producenta?

Po pierwsze, obowiązuje ustawowa gwarancja zgodnie z Kodeksem cywilnym. Jednak poszczególni producenci i wyspecjalizowane firmy wykraczają poza to. Osobiście zalecamy uruchomienie instalacji jako kompletnej usługi wykonanej w jednym systemie i przez jednego wykonawcę, gdyż to ułatwi sprawę z gwarancją na całość.

Ponadto warto upewnić się, czy pracownicy posiadają specjalistyczne uprawnienia i jak często przechodzą szkolenia w tym zakresie. Można bowiem powiedzieć, że przy tak prężnie rozwijającym się rynku OZE, nie ma roku by nie pojawiło się coś nowego. Fachowe firmy powinny być przygotowane na tego typu ewentualności.

Czy istnieją poza tym regularne koszty konserwacji?

Nowoczesne pompy ciepła są wytrzymałe i mniej podatne na zakłócenia. Koszty nie są znacznie wyższe w przypadku starannie zaplanowanego i zainstalowanego systemu niż w przypadku kotłów gazowych lub olejowych. Jednak w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów grzewczych pompy ciepła są wrażliwe na niewłaściwą regulację lub zmiany w zachowaniu użytkownika, takie jak wyższe zużycie ciepłej wody lub podwyższone temperatury w pomieszczeniu.

Okresowa kontrola

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas następnego rachunku za energię elektryczną, zaleca się regularne utrzymywanie i sprawdzanie wydajności. Wykonuje się to za pomocą licznika ciepła i licznika energii elektrycznej. Te systemy pomiarowe bywają również warunkiem wsparcia dotacyjnego i są już zintegrowane z nowoczesnymi pompami ciepła.

Ile czasu zajmie mi odzyskanie pieniędzy na pompę ciepła?

Jest to kwestia tak indywidualna, że trudno tutaj dać jednoznaczną odpowiedź. Na czas zwrotu wpływ będą mieć koszty zakupu energii elektrycznej i alternatywnego paliwa (np. gaz, olej lub węgiel), rodzaj wybranej pompy ciepła. Ponadto jej sprawność, jakość montażu i regulacji, lokalizacja obiektu oraz sposób użytkowania i zapotrzebowanie na ciepło obiektu. Zakładając dzisiejsze poziomy cen wyższe koszty inwestycji w wydajne systemy pomp ciepła mogą się spłacić po około dziesięciu latach. Jednocześnie nawet najlepszej klasy pompa gruntowa źle dobrana do obiektu może nie być w stanie zagrzać go do odpowiedniej temperatury. Taka pompa będzie generować niepotrzebne koszty.

Praktyka z naszego podwórka

Dobieranie pomp ciepła „na oko”, bez wykonania audytu energetycznego jest nagminne. Wykonując audyt energetyczny dla budynku kościoła i plebanii w Orzeszu, spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy „specjalista” dobrał 100kW pompę ciepła, gdy tymczasem istniejące kotły węglowe o łącznej mocy 145kW nie były w stanie dogrzać tych obiektów. Do obiektu koło Skoczowa inwestor poprosił nas o zrobienie audytu energetycznego w chwili, gdy pompa ciepła została już zakupiona a odwierty wykonane. Gdy przyjechaliśmy na miejsce skala nieprawidłowości nas zaskoczyła tym bardziej, że inwestor miał trzech inspektorów nadzoru inwestorskiego różnych branż.

Opłacalność pompy ciepła – osobista uwaga

Nie piszę tego by zniechęcać kogokolwiek do inwestowania w pompę ciepła, bowiem opłacalność pompy ciepła jest bezdyskusyjna w wielu przypadkach. Należy jednak rozważyć czy chcemy inwestować w drogie rozwiązania oszczędzając do bólu na audycie energetycznym i wykonawstwie. Choć wysoka cena nie zawsze musi oznaczać jakość, zwykle niska cena nigdy nie przemawia za jakością.

Podsumowanie

Rosną ceny energii wynikających m.in. ze wzrostów kosztów wydobycia węgla, kurczących się jego zapasów oraz koniecznością ograniczania emisji CO2. Pompy ciepła stanowią ciekawą alternatywę, więc ich sprzedaż z roku na rok lawinowo wzrasta. Są to urządzenia zapewniające bezobsługową pracę. W końcu można zaryzykować stwierdzenie, że pompę ciepła w postaci lodówki posiada każde gospodarstwo domowe. Zasada działania jest bowiem taka sama. W połączeniu z własną instalację fotowoltaiczną możemy zapewnić niemal darmowe ogrzewanie budynku zimą i chłodzenie latem – jeśli wpierw zainwestujemy. Opłacalność pompy ciepła jest zatem w wielu przypadkach bezsporna.

Jeśli chcesz uzyskać fachową poradę w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji, zachęcamy do kontaktu z nami – tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego na stronie: www.inwentadom.pl/kontakt/

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Pompy ciepła, ale czy to się opłaca?; Ogrzewanie gazowe kondensacyjne oraz Ogrzewanie hybrydowe.

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/