VAT preferencyjny w budownictwie

Preferencyjny VAT

Posiadasz dom lub mieszkanie i zastanawiasz się jak płacić mniejszy VAT za towary i usługi budowlane, budowlano-remontowe i termomodernizacyjne? Dokładnie omawiamy jak można zaoszczędzić 15% z tego tytułu, dzięki zmianie przepisów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest preferencyjna stawka podatku od towarów i usług;
 • Kto może skorzystać z preferencyjnej stawki VAT;
 • Jakiego typu towary i usługi podlegają niższej stawce podatkowej;
 • O ujednoliconym niskim podatku VAT na fotowoltaikę;
 • Jakie są podstawy prawne wprowadzonych zmian.

Co to jest preferencyjna stawka podatku od towarów i usług

Weszły w życie przepisy, dzięki którym niektóre usługi budowlane, budowlano-remontowe i termomodernizacyjne objęte zostały niższą, bo 8% stawką VAT. Oznacza to, że VAT na towary oraz usługi budowlane spadł o 15%. Nie dotyczy to wszystkich obiektów budowlanych, ale w rzeczywistości większość osób posiadających domy i mieszkania może skorzystać na nowych przepisach.

Jakiego typu towary i usługi podlegają niższej stawce podatkowej VAT

Preferencyjna 8% stawka VAT na towary i usługi budowlane, obejmuje dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę lub roboty konserwacyjne dotyczące:

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych;
 • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych takich jak hotele i budynki zakwaterowania turystycznego;
 • budynków szpitali i zakładów opieki medycznej świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską;
 • mikroinstalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, funkcjonalnie z nimi związaną.

Preferencyjny VAT na roboty konserwacyjne

Preferencyjna 8% stawka VAT na towary i usługi budowlane, obejmuje również roboty konserwacyjne dotyczące:

 • obiektów budownictwa mieszkaniowego takich jak budynki jednorodzinne, wielorodzinne lub zbiorowego zamieszkania bądź ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 • lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych takich jak hotele i budynki zakwaterowania turystycznego.

Przez roboty konserwacyjne, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont.

Duże domy i obszerne mieszkania częściowo z niskim VATem

Preferencyjna 8% stawka VAT na towary i usługi budowlane, nie obejmuje części dużych budynków mieszkalnych i dużych mieszkań. Chodzi o powierzchnię użytkową domu przekraczającą 300 m2 oraz lokalu mieszkalnego przekraczającą 150 m2. Oznacza to, że w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej wyżej określone limity stawkę 8% podatku VAT, stosuje się do kwoty wydatku wynikającej z proporcji między powierzchnią maksymalną a powierzchnią faktyczną budynku. Możliwość zastosowania niższej stawki w przypadku dużych metrażowo domów i mieszkań wynika bowiem z artykułu 41 ustęp 12c ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykład:

Pan Mateusz posiada mieszkanie o powierzchni 185 m2, które modernizuje za kwotę 225 tys. zł. Stawka 8% VAT ma zastosowanie tylko do 150 m2 powierzchni mieszkania, zatem w niższej stawce podatku od towarów i usług może rozliczyć maksymalnie koszty w wysokości 182,432,43 zł a pozostałą kwotę (42,567,57 zł) w stawce 23%:

(150 m2 / 185 m2) * 225000 zł = 182432,43 zł

Jednolity niski VAT na instalacje fotowoltaiczne

Dotychczas instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu budynku mieszkalnego objęta była 8% podatkiem VAT. Taka sama instalacja dostarczająca prąd dla tego budynku, ale zamontowana poza dachem, objęta była wyższym – 23% VATem. W konsekwencji właściciele budynków ze zbyt małą powierzchnią dachu, zmuszeni byli, płacić wyższy podatek. Sytuacja zmieniła się gdy Sejm przyjął poprawkę do ustawy o podatku od towarów i usług. Od 23 listopada 2019 r, kiedy przepis ten wszedł w życie, przestało mieć znaczenie gdzie instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana. Aby skorzystać z 8% stawki VAT na towary i usługi budowlane dotyczące instalacji fotowoltaicznej wystarczy, że ta będzie funkcjonalnie związana z budynkiem, dla którego można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku.

Podstawy prawne

Główną podstawą prawną regulującą kwestię 8% podatku VAT jest ustawa o podatku od towarów i usług (art. 41). Kolejnym istotnym przepisem jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, a w szczególności § 3 ustęp 1 – 3. Ustawa VAT odwołuje się również do artykułu 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Podsumowanie

Preferencyjna 8% stawka VAT na towary i usługi budowlane jest zatem kolejną korzystną zmianą sprzyjająca rozwojowi fotowoltaiki w Polsce. Istnieje bowiem wsparcie tego typu inwestycji bezzwrotną premią wysokości 5 tys. zł w ramach inicjatywy „Mój Prąd”. Funkcjonuje również ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie kosztów na tego typu inwestycje od podatku PIT. Jeśli do tego uwzględnimy pożyczki w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” oraz preferencyjne kredyty na indywidualne elektrownie fotowoltaiczne, trzeba przyznać, że jest to najlepszy moment na tanie zapewnienie sobie energii elektrycznej z własnej elektrowni słonecznej.

Polecam również mój tekst dotyczący fotowoltaiki oraz artykuł o opłacalności pomp ciepła. Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/

Jeśli chcesz dobrze dobrać instalację fotowoltaiczną do swoich potrzeb, zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl lub skorzystania z formularza kontaktowego na stronie: www.inwentadom.pl/kontakt/

Scroll to Top