Wentylacja budynków mieszkalnych

Wentylacja budynków mieszkalnych

Wentylacja budynków mieszkalnych a komfort

Prawidłowa wentylacja budynków mieszkalnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu świeżego i czystego powietrza w pomieszczeniach. Poprzez zastosowanie zgodnych z przepisami rozwiązań wentylacyjnych, zapewniamy sobie i naszym mieszkańcom komfortowy i zdrowy klimat. Dlatego ważne jest, aby w procesie projektowania budynków pamiętać o zgodności z krajowymi regulacjami dotyczącymi wentylacji. Odpowiednia cyrkulacja powietrza eliminuje zanieczyszczenia, takie jak kurz, alergeny i wilgoć. W efekcie tego poprawia się jakość powietrza, a co za tym idzie, zdrowie mieszkańców. Dodatkowo, dobry przewiew pomieszczeń wpływa pozytywnie na komfort termiczny, poprawiając ogólne samopoczucie i efektywność codziennych działań mieszkańców.

Skuteczna wentylacja budynków mieszkalnych: polskie przepisy i normy

Wentylacja to kluczowy aspekt zdrowego środowiska wewnątrz budynków. Odpowiednie przepisy regulują, jak często i jak intensywnie należy przewietrzać pomieszczenia, zapobiegając tym samym pleśni i zanieczyszczeniom powietrza. Jednym z podstawowych aktów prawnych w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Rozporządzenie WT2021 zawiera wartościowe wytyczne w rozdziale 6, zatytułowanym „Wentylacja i klimatyzacja”. Dodatkowo, polskie przepisy odwołują się bezpośrednio do normy PN-83/B-03430. Określa ona wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zarówno zbiorowego zamieszkania, jak i użyteczności publicznej.

Wentylacja budynków mieszkalnych – wymagania

Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi wentylacji budynków mieszkalnych, różne pomieszczenia mają zróżnicowane wymagania dotyczące strumienia powietrza. Na przykład w kuchniach z oknem zewnętrznym i kuchenką gazową lub węglową, strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h. W przypadku kuchni z oknem i kuchenką elektryczną w mieszkaniach dla 3 osób, wymagany strumień wynosi 30 m3/h, a dla mieszkań z większą ilością osób 50 m3/h.

Kluczowe aspekty wentylacji budynków mieszkalnych

Właściwie zaprojektowana wentylacja budynków mieszkalnych musi dostarczać świeżego powietrza do pomieszczeń z oknem zewnętrznym, takich jak pokoje i sypialnie. Jednocześnie usuwane powinno być zużyte powietrze z kuchni, łazienki oraz innych pomieszczeń sanitarnych. W budynkach do 9 kondygnacji, dopuszczalna jest wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. Budynki wyższe muszą być wyposażone w wentylację mechaniczną, zarówno wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

Prawidłowa wentylacja budynków mieszkalnych stwarza zdrowe środowisko dla ludzi

Prawidłowa wentylacja budynków mieszkalnych jest kluczowa dla naszego zdrowia i komfortu. Nawietrzaki i inne systemy wentylacyjne pełnią kluczową rolę w zapewnieniu świeżego powietrza i eliminacji zanieczyszczeń. Wentylacja to odpowiedni dopływ i usuwanie powietrza z pomieszczeń. Sprawdzeniem tego, czy wentylacja działa w sposób prawidłowy służą okresowe przeglądy przewodów kominowych. W przypadku wentylacji grawitacyjnej przeglądy takie mogą wykonywać inżynierowie budownictwa lub mistrzowie kominiarscy. Badania powinny być przeprowadzane minimum raz w roku i przy domkniętych drzwiach i oknach. Należy zaznaczyć, że za wiele wypadków śmiertelnych w Polsce odpowiada źle działająca wentylacja w budynkach mieszkalnych.

Prawidłowa wentylacja budynków mieszkalnych a zatkane kratki wywiewne

Utrzymywanie w czystości kratek na kanałach wentylacji grawitacyjnej to kluczowy element zapewnienia sprawnego działania systemu wentylacyjnego w każdym domu. Zanieczyszczenie kurzem i innymi drobnymi cząstkami może prowadzić do zmniejszenia skutecznej powierzchni otworu. Przyczynia się to do dławienia strumienia wentylacyjnego, a nie powinno to mieć miejsca. Zapewnić zatem należy regularne czyszczenie kratek, aby zapewnić płynny przepływ powietrza i utrzymać wysoką jakość powietrza. Absolutnie niedopuszczalne jest również zasłanianie, zatykanie czy zaklejanie kratek wywiewnych wentylacji. Lokatorzy postępują tak zwykle, gdy dochodzi do ciągu wstecznego. Zimne powietrze napływa przez te kanały do pomieszczeń mieszkalnych co może być uciążliwe. Przyczyna leży po stronie braku zapewnienia odpowiedniego nawiewu powietrza a montaż nawietrzaków okiennych rozwiązuje ten problem.

Rola wentylacji w zapobieganiu pleśni

Wentylacja budynków mieszkalnych odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu pleśni w pomieszczeniach. Odpowiednie przewietrzanie pomaga utrzymać prawidłową wilgotność, eliminując nadmiar pary wodnej, który może prowadzić do rozwoju pleśni. Mieszkańcy często wspomagają wentylację budynków mieszkalnych poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza w przypadku budynków słabo docieplonych. Wietrzenie pozwala na szybką wymianę powietrza i pozbycie się nadmiaru wilgoci. Przeciwdziała to skraplaniu się pary wodnej na zimnych powierzchniach ścian, głównie w narożnikach pomieszczeń. Dodatkowo, efektywny system wentylacji usuwa zanieczyszczenia powietrza, które mogą być pożywką dla grzybów. Dzięki regularnemu wietrzeniu i właściwej wentylacji możemy utrzymać nasz dom wolny od pleśni, tworząc przyjemne i bezpieczne środowisko dla mieszkańców. Więcej na ten temat w osobnym artykule, który przeczytasz wkrótce na naszym blogu.

Nawietrzaki w pokojach i kuchniach

W kontekście wentylacji budynków mieszkalnych istotne są nawietrzaki (nawiewniki), które pełnią kluczową rolę w prawidłowym obiegu powietrza. Zgodnie z polskimi przepisami, instalatorzy powinni umieszczać nawietrzaki w oknach zewnętrznych o niskim współczynniku infiltracji. Mogą one być umieszczone w różnych miejscach, takich jak górna część okna, otwór okienny lub nawet w przegrodzie zewnętrznej nad oknem. Strumień powietrza przez nawiewnik powinien wynosić od 20 do 50 m3/h dla wentylacji grawitacyjnej. Szacunkowo przyjmować należy minimum jeden nawietrzak na każde 10 m2 powierzchni pokoju. Przepisy dopuszczają możliwość stosowania nawietrzaków w kuchniach, choć nie proponujemy tego rozwiązania. Istnieje bowiem ryzyko, że kratka wywiewna w kuchni będzie zasysała powietrze z najbliższego nawietrzaka zamiast skutecznie wentylować pokoje.

Ogrzewanie i wentylacja z nawietrzakami (nawiewnikami)
Okienne nawietrzaki (nawiewniki) powietrza [źródło: uni-plast.eu]

Dopływ powietrza i wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych

W przypadku budynków o niższej wysokości kondygnacji (< 250 cm), możemy przewietrzać pomieszczenia przez okna o wyższym współczynniku infiltracji. Muszą być one wówczas wyposażone w odpowiednie elementy uchylno-rozwieralne lub górne wywietrzniki. Dodatkowo, powietrze należy odprowadzać z pomieszczeń przez otwory nad drzwiami lub w ich górnej części, z przekrojem tych otworów wynoszącym co najmniej 80 cm²

Wentylacja piwnic, strychów i innych pomieszczeń

Wentylacja piwnic musi zapewnić co najmniej 0,3 wymiany powietrza na godzinę, podczas gdy poddasza powinny mieć odpowiedni dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych. Klatki schodowe wymagają otworów wywiewnych o przekroju 200 cm2 w górnej części. Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć wentylację odpowiadającą co najmniej dwukrotnej wymianie powietrza na godzinę, podczas gdy pomieszczenia suszarni powinny zapewniać jedną wymianę powietrza na godzinę.

Jeśli chcesz zlecić wykonanie audytu energetycznego lub uzyskać fachową poradę w zakresie pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych czy termomodernizacji, zachęcamy do kontaktu z nami: tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl 

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Alergia a właściwy system grzewczy , Filtry HEPA w służbie wentylacji oraz Zmęczony? Może to uczulenia na roztocza!

Pozostałe nasze artykuły znajdują się w dziale „blog” na stronie: www.inwentadom.pl/blog/

Scroll to Top