Agroenergia – Dotacje dla rolników na OZE

Agroenergia

Ruszył nabór wniosków w programie Agroenergia

Nabór wniosków w programie Agroenergia prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Rolnicy mogą otrzymać dotacje i pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii w tym panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Z dofinansowania nie mogą skorzystać przedsięwzięcia związane z energią geotermalną. Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, ale umowy można podpisywać do 2023r. Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie do 40% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800 tys. zł.

Dla rolników indywidualnych

Z programu Agroenergia mogą skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Ponadto co najmniej od 5 lat mieszka w gminie, na obszarze której leży nieruchomość rolna wchodząca w skład gospodarstwa rolnego i prowadzi przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunek skorzystania z dotacji

Aby nie dopuścić do zawyżania cen, przyjęto maksymalne jednostkowe koszty inwestycyjne brutto:

  • systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy od 50 kWp do 1 MWp do 2,5 mln zł/MW
  • kolektory słoneczne do 1000 zł/kW
  • pompy ciepła gruntowe do 4 200 zł/kW, powietrzne do 4 000 zł/kW
  • małe elektrownie wodne – do 5 MWe do 25,0 mln zł/MW
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt do 2,2 mln zł/MW
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW do 15,0 mln zł/MW
  • elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe do 6,0 mln zł/MW

Jeśli chcesz uzyskać fachową poradę dotyczącą termomodernizacji lub uzyskać informacje nt. audytu energetycznego i odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do kontaktu z nami: tel.: 570 058 524; e-mail: biuro@inwentadom.pl

Polecamy również inne nasze artykuły z tej serii: Jak mądrze wybrać oświetlenie LED?Ulga termomodernizacyjna oraz Czyste Powietrze – koszty kwalifikowane.

Baner inwentadom

Zobacz również: Ocena nieruchomości przed zakupem, opinie i ekspertyzy budowlane, odbiory budowlane, nadzory inwestorskie, przeglądy okresowe budynków.

Scroll to Top